گنبد ساختمانی

گنبد ساختمانی

تهران_نیاوران


گنبد ساختمانی
ساخته شده در اسفند ماه سال 1395 در منطقه نیاوران تهران

گنبد .در معماری رومی گنبد مهمترین بخش بنا محسوب می شد  .این گنبد در معماریهای بیزانسی نیز بطور گسترده ای استفاده می شد .گنبد در کلیساها و صومعه و مقابر و کاخها بوفور استفاده می شد  بنابراین طبیعی است که گنبد در مساجد و کاخهای اسلامی نیز کاربرد  داشته باشد. در مسجد بهترین مکان برای گنبد کنار محراب است که در واقع • بخشی از اجزای نشات گرفته از تشریفات مانند منبر و مقصوره  بود.  .گنبد تاکیدی است بر نقش محراب و موقعیت قبله را نشان می دهد . در برخی بناها دو یا سه (یا بیشتر )گنبد استفاده می شد

گنبد علاوه بر زیبایی برای موزون کردن دیوارها یا ایوانهای ستون • دار نیز استفاده می شد.

 

مشاوره و استعلام قیمت