مناره طرح مقرنس /گلدسته طرح امام حسین

Porto

گلدسته طرح امام حسین

گلدسته طرح امام حسین

گلدسته سازی

گلدسته آلومینیوم – گلدسته مقرنس

ساخت گلدسته در کرمانشاه

ساخت گلدسته در کرمانشاه

گلدسته طرح امام حسین

گلدسته طرح امام حسین – ساخته شده برای اصفهان

ساخت گلدسته

گلدسته سازی در اهواز

مراحل بارگیری گلدسته

بارگیری گلدسته

مناره آلومینیوم

گلدسته تک موذنه طرح امام حسین

 

گلدسته سازی لطیفی

ساخت گلدسته در تهران – ارتفاع 10 متر – شهران – سنگان

مناره مصلی استهبان

گلدسته مصلی استهبان

گلدسته سازی در شیراز

گلدسته مصلی استهبان

ساخت گلدسته در شیراز

ساخت گلدسته در شیراز

گلدسته سازی

ساخت گلدسته در کرمانشاه

گلدسته سازی در ارومیه

ساخت گلدسته در ارومیه

گلدسته تهران

ساخت گلدسته در تهران

گلدسته طرح امام حسین

گلدسته طرح امام حسین

گلدسته سازی لطیفی

گلدسته سازی لطیفی

گلدسته سازی

گنبد و گلدسته سازی لطیفی سازنده انواع گنبد و گلدسته و انواع جنس ، طرح و رنگ

09122480802

گلدسته طرح امام حسین

به طور کلی مناره های فلزی ساخت ایران به چهار دسته تقیسم میشوند.

گلدسته یک موذنه

گلدسته دو موذنه

گلدسته سه موذنه

گلدسته طرح امام حسین و یا گلدسته مقرنس

 

به این سبک از گلدسته ها در اصطلاح گلدسته ی امام حسین یا گلدسته طرح امام حسین و یا گلدسته مقرنس می گویند.

حداقل ارتفاع لازم برای ساخت گلدسته مقرنس ، ارتفاع 6 متر می باشد . عموما گلدسته های طرح امام حسین دارای ارتفاعی بین 7 الی 18 متر می باشند ، هر چقدر ارتفاع گلدسته بیشتر باشد برای حفظ زیبایی و تعادل نیاز است که محیط پایین گلدسته نیز افزایش یابد ، گلدسته هایی که به صورت مخروطی ساخته می شوند عموما دارای ارتفاعی بیش از 15 متر می باشند.

گلدسته سازی در کرج

گلدسته سازی در بندرعباس / گلدسته سازی در کرمان / گلدسته سازی در آبادان / گلدسته سازی در شیراز /گلدسته سازی در خوزستان /

مناره ها از چهار جزء اصلی تشکیل شده اند:

پایه یا سکوی گلدسته  :مربعی شکل یا چندپهلو بوده که بدنه یا ساقه مناره در وسط آن قرار می یگیرد . ٔ پایه مناره رهروان اصفهان و مناره خسروگرد سبزوار  ٔ مناره  ، مربعی شکل بوده و پایه مناره گار سین و مناره زیار هشت ضلعی .برخی از مناره ها هم بدون  مناره علی و مناره ساربان ، سکو هستند مانند :مناره برسیان

ساقه گلدسته :در ایران در منار ه های پیش از اسلام اغلب مربعی شکل و در دوران اسلامی به شکل استوانه یا مخروطی ساخته می شده.

سرپوش مناره: مربع و هشت گوش که مهم ترین بخش منار هاست.

رأس گلدسته :سایبان که به اشکال مختلف ساخته می شود.

گنبد و گلدسته سازی لطیفی با تلفیق شیوه های مهندسی نوین ومعماری کهن و اسلامی توانسته پروژه ها ی متعددی را در کشورهایی نظیر عراق.لبنان و پاکستان اجراو هنر زیبای ایرانی اسلامی را گسترش دهد .قطعات گنبد قابل باز و بسته بندی آسان و بدون خش خوردگی در محل تحویل و نصب میشود.

گلدسته سازی

گلدسته طرح امام حسین / گلدسته امام حسین / گلدسته مقرنس / گلدسته سازی در کرج / گلدسته سازی در قزوین / گلدسته سازی در ارومیه / گلدسته سازی در زنجان /

مشاوره و استعلام قیمت